Şifre unuttum yardım

Unuttuğum Şifreyi nasıl alabilirim ? Yardım edermisiniz

Translation:
How do I get the password I forgot? Can you help me

@Arelyna

@PGCrisis

If you don’t have access to the email… Ouch

2 Likes

E posta var ama şifre yok

BU foruma girmek için kullandığın şifreyi biliyor musun? oyuna giriş yapmak için aynı bilgiler kullanılıyor

Benim arkadaşımın şifresi kendi giremiyor burdan yazıyor

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.